Disclaimer

Copyright 2005 – Alle rechten voorbehouden – De Graaf Communicatie, Doetinchem.
 
Deze website is door Graaf Communicatie met grote zorg samengesteld. We beseffen echter dat waar mensen werken er fouten kunnen worden gemaakt. Mocht er informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij daarvoor op voorhand onze excuses aan. Graag vernemen wij van u om welke informatie het betreft. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt verbeterd en/of aangepast.
 
De Graaf Communicatie streeft er naar correcte en actuele informatie aan te bieden op haar website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Graaf Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's. De Graaf Communicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegd zijnde rechtbank. Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van de De Graaf Communicatie, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 
Informatie op deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotocopieën, opnames of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Graaf Communicatie (Melkweg 2, 7005 AH, Doetinchem).
 
De Graaf Communicatie heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. De Graaf Communicatie verzoekt deze personen contact op te nemen met de webmaster. Indien gewenst kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of kan er een regeling worden getroffen voor het blijvend gebruik van het materiaal.
 

Beeldweergave

Deze website van De Graaf Communicatie is het beste te gebruiken als u uw beeldscherm instelt op een resolutie van 1024x768 pixels.
 

Anoniem

De website van De Graaf Communicatie kan anoniem worden bezocht. Wel wil De Graaf Communicatie een beeld krijgen van het aantal bezoekers op haar site en welke pagina's specifiek worden bezocht. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken, niet naar wie specifiek onze website bezoekt. Uw gegevens blijven dus anoniem.